БЪРБОРилНИЦА

Логопедичен кабинет и детска работилница на Илиян Стойчев (логопед с втора специалност - начален учител).

Данни за специалиста:

Помагам на деца със затруднения в езиковото развитие, говора, четенето, писането и смятането от 22 години. Шеста година работя в моята бърборилница.

Още информация по темата...

Координати за връзка:

Адрес: гр. София, р-н Лозенец, кв. Хладилника, бул. Никола Й. Вапцаров, 25. Вход откъм ул. Банат. Е-поща: logoped@abv.bg.

Още информация по темата...

Консултации с родителите и прием на деца:

Консултациите са с предварително записан и фиксиран час. Уговаряме ги в писмен вид (по електронна поща или есемес). Те не са диагностични. Ако детето има затруднения, говорим как да му помогнем.

Още информация по темата...

Приемно време:

Приемното време е обикновено в часовете от предиобяд до вечерта. В дните: вторник, сряда, четвъртък, петък и събота. Също и през зимната, пролетна и лятна ваканции. През ваканциите са възможни часове за тренировки от сутринта до вечерта.

Имам добри резултати и мога да бъда полезен на:

Деца в предучилищна възраст, които имат различни по степен и тежест затруднения в езиковото развитие:

Най-практичният отговор на въпроса: "Защо децата със затруднения в езиковото развитие да работят индивидуално със специалист?" Е: "За да се справят в детската градина и после в училище. Да им бъдат спестени колкото е възможно повече от негативите свързани с несправяне".

Речта е инструмент на развитие на висшите отдели на човешката психика. Обучавайки детето на роден език, ние подпомагаме развитието на неговите интелект, познавателни процеси, емоционален свят и подготвяме условия за успешно обучение в училище.

Да помогнем на тези деца да говорят правилно. Да развием уменията им. Да се справят наравно с връстниците си в детската градина. Да станат силни ученици. Това е основната причина, за да продължавам да практикувам професията си.

Първите пет години от живота се определят от специалистите като “години на чудесата”. Изследванията на физиолозите показват, че функциите на централната нервна система лесно се поддават на тренировка именно в периода на своето естествено формиране. Без тренировка развитието на тези функции се задържа и дори може да се забави завинаги.

Още информация по темата...

Деца в начална училищна възраст с обучителни трудности (писане, четене, смятане).

Най-практичният отговор на въпроса: "Защо децата със затруднения в писането, четенето, смятането (ученето като цяло) да работят индивидуално със специалист?" Е: "За да се справят по-лесно в училище. Да им бъдат спестени колкото е възможно повече от негативите свързани с несправяне."

Повечето деца със затруднения в детската градина преживяват лесно този период. Дори не си спомнят много, много... Учениците със затруднения не са като тях.

Някои деца учат по-добре, когато се занимават индивидуално с учител. Половината гимназисти, в училищата приемащи с най-висок бал, също взимат индивидуални консултации по един, два или повече предмета. Хилядолетна е традицията деца да посещават индивидуални уроци.

Имам опит, правилна нагласа и помагам на тези мои приятели в повечето аспекти на затрудненията им.

Ако дете има нужда от индивидуална подкрепа, но не му е осигурена. То изпитва най-големи трудности в класовете след четвърти. Когато целодневното обучение отпада, а всеки учител работи с над 200 деца и трудно успява да се обвърже емоционално с успеха на всяко едно от тях. (Началните учители отговарят за клас от около 24 деца).

Още информация по темата...

Деца, които не изговарят правилно, изпускат или заменят звукове (например - р, л, с-з-ц, ш-ж-ч, в-ф, к-г, т-д...).

Нямам практичен отговор на въпроса: "Защо децата, които не изговарят правилно или заменят звукове да работят с логопед?"

Имаме ежедневни примери на успели в професията си хора, изговарятщи неправилно даден звук. Явно не е проблем.

Случва се деца в първите си класове да бъркат при диктовка звуковете, които не изговарят правилно. Но не познавам възрастен, продължаващ да ги бърка.

Все пак винаги ще има деца записани, за да се научат да изговарят правилно някой звук. Защото има семейства, в които хората се стремят към съвършенство.

Обичам да напомням на тези деца, че могат да станат императори или императрици на вселената и без да ходят на логопед.

Помогнал съм на СТОтици деца правилно да рррръкат, ллллъкат, ззззъкат, жжжжжъъъкат, сссъскат, шшшъшкат...

Още информация по темата...

Деца в предучилищна или начална училищна възраст, за които българският език е майчин, но са живeли в други държави. Или единият им родител е чужденец.

Подпомагаме езиковото развитие на децата и справянето им в българските детски градини и училища.

Бъдещи първокласници и ученици от първи до четвърти клас.

Родителите на някои бъдещи първокласници знаят, че е добре децата им да тренират и да постъпят в първи клас с умения равни на тези на най-силните им съученици. Лятната ваканция преди първи клас е последната възможност за изпреварващи тренировки.

Помагам на ученици от първи до четвърти клас по различните предмети. Пишем заедно домашни. Развиваме уменията им да бъдат успешни.

Няколко думи от към:

Към 13 - 19 годишните

Родителите на деца, постъпващи в детска градина

Родителите на деца, постъпващи в първи клас

Субективни отговори на въпросите:

Какво означава логопедия?

Къде и какво учат логопедите?

В какво основно се изразява логопедичната помощ?

Как протича нормалното езиково развитие при децата?

Как да подпомогнем езиковото развитие на децата си?